اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۱۶۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۱۶۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۱۹۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۹۵۳۷۱۶ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۳۰۰۹۸۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، پاساژ سعدی ، طبقه اول ، پلاک 60


       

لیست قیمت محصولات جنرال گروپ General Group

۱۱:۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۸/۱۱

محصولات جدید جنرال گروپ General Group


الکتروموتور چینی

الکتروموتور چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور تک فاز چینی

الکتروموتور تک فاز چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور چینی 3 فاز

الکتروموتور چینی 3 فاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید الکتروموتور چینی

خرید الکتروموتور چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور پوسته آلومینیوم

الکتروموتور پوسته آلومینیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور تک فازچدن چینی

الکتروموتور تک فازچدن چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش الکتروموتور جنرال گروپ

عامل فروش الکتروموتور جنرال گروپ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده گیربکس خورشیدی

فروشنده گیربکس خورشیدی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس 90 درجه

گیربکس 90 درجه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده الکترو موتور گوانگلو

فروشنده الکترو موتور گوانگلو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش الکتروموتور چینی

عامل فروش الکتروموتور چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس هلیکال آویز

گیربکس هلیکال آویز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش الکتروموتور چینی

فروش الکتروموتور چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده الکتروموتور تک فاز

فروشنده الکتروموتور تک فاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو موتور گوانگلو

الکترو موتور گوانگلو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو موتور جنرال گروپ سه فاز چینی

الکترو موتور جنرال گروپ سه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس هلیکال حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ 90

گیربکس هلیکال حلزونی پوسته آلومینیوم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ 30

گیربکس حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ 40

گیربکس حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ 50

گیربکس حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ 63

گیربکس حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده الکتروموتور تک فاز جنرال گیربکس

فروشنده الکتروموتور تک فاز جنرال ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ 110 و 130

گیربکس حلزونی پوسته آلومینیوم تیپ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس شافت مستقیم پایه دار 100

الکترو گیربکس شافت مستقیم پایه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده الکتروموتور سه فاز

فروشنده الکتروموتور سه فاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس شافت مستقیم پایه دار شفت 48

الکترو گیربکس شافت مستقیم پایه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس شافت مستقیم فلنجدار 32

الکترو گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شافت مستقیم پایه دار الکترو گیربکس 60

گیربکس شافت مستقیم پایه دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروگیربکس شافت مستقیم پایه دار شفت 90

الکتروگیربکس شافت مستقیم پایه دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروگیربکس شفت مستقیم پایه دارشفت 28

الکتروگیربکس شفت مستقیم پایه دارشفت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروگیربکس شفت مستقیم فلنج دار شفت 28

الکتروگیربکس شفت مستقیم فلنج دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروگیربکس شفت مستقیم

الکتروگیربکس شفت مستقیم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شافت مستقیم پایه دار 75

گیربکس شافت مستقیم پایه دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شافت مستقیم فلنجدار شفت 48

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار شفت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شافت مستقیم فلنجدار شفت 100

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار شفت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شافت دار فلنج دار شفت 60

گیربکس شافت دار فلنج دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شافت دار فلنج دار شفت 75

گیربکس شافت دار فلنج دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شفت مستقیم فلنج دار 90

گیربکس شفت مستقیم فلنج دار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس کتابی چینی

گیربکس کتابی چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس کتابی روسی

گیربکس کتابی روسی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو موتور جنرال گروپ تک فازگ

الکترو موتور جنرال گروپ تک ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور گیربکس چینی

الکتروموتور گیربکس چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور گیربکس فروش قیمت

الکتروموتور گیربکس فروش قیمت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور گیربکس موتور گیربکس

الکتروموتور گیربکس موتور گیربکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
واردکننده الکتروموتور جنرال گروپ

واردکننده الکتروموتور جنرال گروپ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت موتور گیربکس - الکتروموتور گیربکس

قیمت موتور گیربکس - الکتروموتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده الکتروموتور جنرال گروپ

تامین کننده الکتروموتور جنرال گروپ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
واردکننده الکتروموتور جنرال گروپ

واردکننده الکتروموتور جنرال گروپ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتورگیربکس - الکتروموتور گیربکس

موتورگیربکس - الکتروموتور گیربکس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس ایرانی

موتور گیربکس ایرانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0